Reclamacions

Servei d’atenció al client

CaixaBank ha establert un servei d’atenció al client per atendre i resoldre les queixes i les reclamacions dels seus clients i de les entitats del grup CaixaBank adherides al servei.

Els clients poden presentar les seves reclamacions davant el servei d’atenció al client a l’adreça postal carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, a l’adreça de correu electrònic, servicio.cliente@caixabank.com, al formulari especialment habilitat a l’efecte o a qualsevol de les oficines del Mont de Pietat de CaixaBank o de CaixaBank.

També pots fer una reclamació a través d’aquest formulari.

El servei d’atenció té un termini màxim de dos mesos per resoldre les reclamacions d’acord amb els seus reglaments de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s’hagi emès cap pronunciament, el client pot presentar la reclamació davant els serveis de reclamacions dels supervisors.

Els clients poden formular altres peticions com consultes o suggeriments a través Accés a Atenció a client.

Reglament

Serveis de reclamacions dels supervisors

Serveis bancaris: les reclamacions es poden dirigir al servei de reclamacions del Banc d’Espanya (carrer Virgen de los Peligros, 3, 28013, Madrid)

Informació al consumidor (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya ofereix un servei de consulta telefònica del consumidor a través del número 012. Hi ha fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients. L’entitat té un servei telefònic gratuït d’atenció al client a través del número 900 40 40 90. D’acord amb el que estableix la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, les persones consumidores també poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès en concertar.

Normativa de transparència i protecció dels clients de serveis financers

NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ
  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
  • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.
  • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya, del Codi de consum de Catalunya.