• Sobre el Mont de Pietat

  Qualitat, confiança i compromís social.


Qui som

El Mont de Pietat de CaixaBank, S.A. constitueix un instrument tradicional i dels més antics que actualment segueixen en funcionament a Espanya, per a la realització de les finalitats benèfiques i socials de la institució. Té el seu origen en els serveis de Mont de Pietat de les fusionades Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona (Monte Pío Barcelonés fundat el 1845), i Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears (Mont de Pietat de la Mare de Déu de l’Esperança fundat el 1749). És una entitat que no té personalitat jurídica diferent de CaixaBank, per la qual cosa qualsevol referència al "Mont de Pietat" s’ha d’entendre efectuada a "CaixaBank".

El Mont de Pietat desenvolupa un objectiu fundacional prestant a la societat un servei d'auxili financer a les economies domèstiques més desafavorides, o a tothom qui ho necessiti.

Les característiques dels productes que es comercialitzen, i les circumstàncies per les quals passen els clients del Mont de Pietat, configuren un servei diferenciat d'aquell que es presta a la xarxa comercial de CaixaBank, primant la voluntat de servei, la utilitat dels petits préstecs que es constitueixen, i el rigor financer amb què es fa l'activitat.

Des del febrer de 2010, MicroBank ha assumit la direcció del Mont de Pietat amb l'objectiu d'incrementar l'impacte de la seva activitat i potenciar el seu creixement.

Actualment donem servei a més de 26.000 clients i administrem 40 milions d'euros en crèdits.

 • Cita prèvia
  900 203 302
 • Horari de les oficines
  De dilluns a divendres de
  8:15 a 14:30h.
  A més, d'octubre a abril: dijous de
  16:15 a 18:45h.

El Mont de Pietat compta amb quatre oficines ubicades en diferents punts geogràfics del país.

Barcelona
C/ Rivadeneyra, 6. 08002 Barcelona.
Tel. 93 406 39 60
Madrid
C/ Virgen de los Peligros, 3. 28013 Madrid.
Tel. 91 340 44 20
Sevilla
C/ Arroyo, 49. 41003 Sevilla.
Tel. 95 442 14 11
Santa Cruz de Tenerife
C/ José Hernández Alfonso, 30. 38003 Santa Cruz de Tenerife.
Tel. 922 245 706