Necessites ajuda?

Contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 8.15h a 14h.

De l’octubre a l’abril, dijous de 16.15h a 18.45h.

BARCELONA

934 063 960

MADRID

913 404 420

SEVILLA

954 421 411

TENERIFE

922 245 706

Tens preguntes?

Preguntes freqüents

En aquest espai pots trobar les respostes als teus dubtes sobre com funciona el Mont de Pietat. Resol els teus dubtes en un minut!

Préstec sobre joies

 • Per accedir a aquest tipus de préstec, has d'anar a una de les 4 oficines del Mont de Pietat, on es procedirà a la taxació de les teves joies. En funció d'aquesta taxació, es calcularà la quantitat màxima del préstec, que serà abonat en efectiu a l'acte. La garantia, que habitualment seran les joies del titular del préstec, queda dipositada en el propi Mont de Pietat fins a la cancel·lació del deute.

  El termini del préstec sempre és de dotze mesos, té una sola quota que se satisfà al venciment del termini anual pactat. No existeixen per tant quotes mensuals. Aquesta quota final inclou tots els conceptes, llevat de la comissió d'obertura que s'haurà liquidat en el moment de la formalització del préstec.

  Per operacions superiors a 1.000€ serà imprescindible tenir un dipòsit a la vista a CaixaBank.

 • Per recuperar les joies has de cancel·lar el préstec concedit, i pots fer-ho en qualsevol moment des de la formalització del teu contracte fins al venciment.

  Per a aquells clients que un cop hagi passat un any prefereixin continuar amb el préstec, poden sol·licitar renovacions successives d'un altre any després d'haver pagat els interessos acumulats i una petita part del capital que s'indicarà en el moment.

 • Pots sol·licitar renovacions successives en qualsevol oficina de CaixaBank. Recorda portar la teva papereta d'empenyorament per identificar inequívocament el préstec que vols renovar.

  Aquest tràmit ha de fer-ho el propi titular del préstec. Consulta a la teva oficina del Mont de Pietat les condicions per autoritzar a una altra persona.

 • Pots sol·licitar una amortització anticipada a l'oficina de CaixaBank que tu escullis, o a la teva oficina del Mont de Pietat.

  Si el préstec no ha vençut, pots efectuar tantes aportacions com creguis convenients per anar reduint el deute abans del termini de venciment, que és d'un any.

  En cada liquidació es calcularan els interessos i la comissió de custòdia que correspongui al capital que t'interessa amortitzar.

 • En cas que el préstec quedi impagat, les joies dipositades en garantia s'aniran preparant per a finalment portar-les a subhasta. A la subhasta s'obtindrà per norma general una quantitat superior a la del préstec. Aquest import, una vegada deduïdes les despeses de subhasta, s'aplicarà al pagament del deute pendent i el se t'abonarà en metàl·lic o en un compte corrent de CaixaBank.

Subhasta de joies

 • Descobreix com intervenir en les subhastes del Mont de Pietat i informa't de qualsevol aspecte relacionat amb els nostres lots.


  CONDICIONS:


  PRIMERA

  El Mont de Pietat de CaixaBank organitza les subhastes a compte dels prestataris i actua, per tant, com a intermediària entre els prestataris o venedors i els compradors.


  SEGONA

  La subhasta tindrà com a objectiu l'obtenció del millor preu de subhasta per al prestatari o venedor, amb la màxima difusió i total transparència de tot el procés. Un fedatari públic garantirà la integritat del procediment electrònic i tindrà plenes facultats per decidir sobre qualsevol problema que pogués sorgir en l'adjudicació dels lots. Es garanteix que ningú tindrà accés a les ofertes rebudes, fins al mateix moment de l'adjudicació dels lots.


  TERCERA

  El fedatari públic estarà assistit per un directiu i per un empleat del Mont de Pietat.


  QUARTA

  Els lots s'adjudicaran al millor postor. S'aplicarà un 4% sobre l'oferta immediata a la guanyadora per establir el preu d'adjudicació. Es deixarà d'aplicar el 4% si la suma supera a l'oferta guanyadora. S'adjudicaran els lots pel preu de sortida si només hi ha una oferta.

   

  Coneix els exemples d'adjudicació


  CINQUENA

  En cas d'ofertes del mateix import, es considerarà guanyadora la que s'hagués fet en primer lloc.


  SISENA

  Els preus de subhasta són nets i no estan subjectes a IVA. Correran a compte del venedor i del comprador els impostos que poguessin ser-ne exigibles. El comprador també haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament en què es pogués incórrer en aquells casos en què es presenti a recollir el lot adjudicat en una oficina diferent del Mont de Pietat concret on es trobi aquest lot.

  L'enviament de lots ubicats a les Canàries comporta despeses addicionals derivades d'impostos i despeses de gestió duanera.


  SETENA

  Els lots se subhasten en l'estat i en les condicions en què es trobinNo s'admetrà cap reclamació per desperfectes, trencaments, restauracions, mal funcionament dels rellotges, gravats, etc., encara que no s'indiqui. Els pesos, qualitats i mesures són aproximats. Les dades es publiquen per donar tota la informació possible. 'CaixaBank' respon només del valor intrínsec de les joies. Les marques i firmes que s'indiquin en el catàleg es refereixen només a la transcripció que consta en les peces i no acrediten la seva autenticitat. Per motius litogràfics, els colors de les fotografies poden ser lleugerament divergents de la realitat. Es recomana examinar acuradament els lots durant l'exposició, els quals seran facilitats per al seu examen, en un màxim de tres per cada sol·licitud.


  VUITENA

  Una vegada adjudicats els lots no s'admetran reclamacions, ni tan sols de pesos o qualitats, ni per discrepàncies, deficiències o errors entre el lot i la seva descripció en el catàleg.


  NOVENA

  Per adjudicar-se un lot cal que quan s'intenti fer l'adjudicació es disposi de fons suficients al compte de càrrec si aquest és de CaixaBank, o suficient límit i disponibilitat de crèdit per a les ofertes efectuades amb targeta de crèdit, tant si és de CaixaBànk com d'altres entitats que acceptin els caixers automàtics de CaixaBanK, a més de no existir cap altre motiu que impedeixi el càrrec (com per exemple restriccions operatives de la targeta, data caducitat de la targeta, etc.). Els càrrecs són al comptat i automàtics.


  DESENA

  Els lots, una vegada adjudicats, es retiraran en un termini màxim de tres mesos. Transcorreguts aquests, s'entendrà que el comprador autoritza expressament a 'CaixaBank' a tornar a subhastar els objectes i per ingressar l'import obtingut, una vegada deduïdes les despeses i comissions, en un compte del comprador a 'CaixaBank'.


  ONZENA

  CaixaBank es reserva la facultat de retirar els lots que poguessin ser rescatats pels seus propietaris. Pot ocórrer que, fins i tot havent-se acceptat ofertes per un lot, finalment aquest es retiri i no s'adjudiqui a cap oferent.


  DOTZENA

  Acabat el procés de subhasta es podran oferir, pel preu de sortida i al primer postor, els lots sense adjudicar. En aquest cas, queden excloses com a modalitat de pagament targetes no emeses per CaixaBank.


  TRETZENA

  La participació en la subhasta pressuposa l'acceptació de les condicions anteriors. Qualsevol cas de litigi serà sotmès als Tribunals de la ciutat de Barcelona. Als consellers i empleats de 'CaixaBank' no se'ls és permès de participar en les subhastes del Mont de Pietat.

  Mont de Pietat: Rivadeneyra, 6 - 08002 Barcelona (Metre Pl. Catalunya).

  Si tens qualsevol dubte o consulta, deixa'ns un correu electrònic a info.montedepiedad@caixabank.com

 • Resgistra la teva licitació múltiple en pocs segons.

  Troba una joia que t'agradi i fes una oferta a partir del preu inicial. Utilitza les nostres estadístiques per tenir més opcions.

  Accedeix al menú superior de subhastes i adreça't a la secció de licitació múltiple.

  S'obrirà una taula perquè registris les ofertes que vulguis en cada lot que subhastem.

 • L'operativa de subhastes admet licitacions realitzades contra un compte d'estalvi o compte corrent de CaixaBank, contra targetes emeses per CaixaBank, llevat de targetes regal o cibertargetes anònimes, i també contra targetes de crèdit emeses per unes altres entitats financeres. En aquest últim cas, només podràs operar a través dels nostres caixers automàtics.

 • Pots anul·lar una licitació si has canviat d'opinió abans de la data de la subhasta o adjudicació utilitzant la mateixa targeta o número de compte amb el qual vas fer l'oferta.

 • La quantitat mínima és el preu de sortida, mentre que la licitació màxima serà aquella que l’usuari indiqui, és a dir no es limita quantitat màxima de licitació.

 • Els lots s'adjudicaran al millor postor, afegint un 4% a l'oferta immediatament inferior, sempre que no superi l'oferta realitzada, en aquest cas el preu d'adjudicació serà exactament l'oferta efectuada. Si no hi ha unes altres ofertes, el lot s'adjudicarà pel preu de sortida.

  En cas d'ofertes d'import igual, es considerarà guanyadora la que s'hagués fet en primer lloc.

  Exemples d'adjudicació

  Amb els casos pràctics següents comprendràs millor els criteris per establir el preu d'adjudicació.

  QUAN APLIQUEM EL 4%?

  L'apliquem sobre l'oferta immediata a la guanyadora sempre que no la superi.

  Ex.: El Víctor guanya el lot per 96,72 € perquè apliquem el 4% sobre l'oferta de l'Àlex.

  QUAN DEIXEM D'APLICAR EL 4%?

  Quan l'aplicació del 4% en l'oferta immediata supera l'oferta guanyadora.

  Ex.: El Víctor guanya el lot per 102 € perquè no apliquem el 4% sobre l'oferta de l'Àlex.

  QUAN ADJUDIQUEM PEL PREU DE SORTIDA?

  Quan només hi ha una oferta.

  Ex.: L'Àlex guanya el lot per 80 € perquè no hi ha hagut altres ofertes.

  TENS MÉS DUBTES?

  Et recomanem que abans de licitar llegeixis detingudament tots els punts inclosos a la nostra secció d'ajuda sobre el procediment de subhasta. Si tens més dubtes sobre el procediment de les subhastes o sobre l'estat de les teves licitacions, contacta amb nosaltres i t'atendrem personalment.

 • L'adjudicació es fa a l'oferta més alta, però no per l'import ofert, sinó per l'import que resulta d'afegir un 4% a la segona millor oferta  (exemple 1), sempre que aquesta quantitat no superi l'oferta guanyadora, en aquest cas se'n respecta l'import  (exemple 2). Si no hi ha una altra oferta, s'adjudica pel preu de sortida (exemple 3) .

  Exemple 1

  Exemple 2

  Exemple 3

  Import de sortida

  1.000,00€

  1.000,00€

  1.000,00€

  Oferta guanyadora

  1.500,00€

  1.500,00€

  1.500,00€

  Oferta següent

  1.390,00€

  1.450,00€

  No hi ha altres licitacions

  S'adjudica per

  1.445,60€

  1.500,00€

  1.000,00€

  Perquè una oferta es consideri guanyadora ha de ser la d'import superior, i a més, és imprescindible que en el moment de l'adjudicació es faci el càrrec al compte efectivament o en el crèdit disponible si has licitat amb una targeta de crèdit.

 • Quan ha finalitzat l'adjudicació de subhasta, els lots que han resultat deserts (sense ofertes vàlides) passen a ser subhastats pel mètode d' adjudicació directa.

  L'adjudicació directa comença a les 08:15 del dia indicat al cartell d'anunci de subhasta.

  La primera oferta que rep un lot resulta la guanyadora.

  L'import d'adjudicació en aquesta fase sempre és l'import de sortida.

  Si consultes la subhasta i l'adjudicació directa encara està disponible, encara que no hagués d'estar-ho, en demanar un lot rebràs el missatge "02 * - No disposem de lots*. En realitat, això té a veure amb el fet que no queden lots i la subhasta directa ha finalitzat, però encara no hem tancat l'operativa. Espera uns instants i aviat es restablirà el servei correctament.

 • Si has resultat guanyador d'una licitació i t'has adjudicat algun lot, hauries de veure el càrrec corresponent al teu compte o en l'extracte d'operacions de la teva targeta de crèdit.

  També pots informar-te a través del correu  info.montedepiedad@caixabank.com o al telèfon de cadascuna de les oficines del Mont de Pietat.

 • Tens 90 dies a partir de la data d'adjudicació per recollir el lot que has guanyat.

  Recull el teu lot a l'oficina de Mont de Pietat on aquest estigui ubicat. O si ho prefereixes, te l’enviem a l’oficina de CaixaBank que ens indiquis.

  Despeses d'enviament

  Les despeses d'enviament es calculen a partir del preu d'adjudicació i el lloc d'enviament. Per motius de seguretat els enviaments no es fan a domicili, només s'efectuen a oficines de CaixaBank.

  FINS A 1000 €

  MÉS DE 1000 €

  PENÍNSULA IBÉRICA

  10€

  10€ + 8€1

  ILLES BALEARS

  30€

  30€ + 8€1

  CANÀRIES, CEUTA I MELILLA

  Demanar pressupost personalitzat2 i 3

  Demanar pressupost personalitzat2 i 3

  1 Per a imports superiors a 1.000 € se sumen 8 € per cada bloc de 1.000 €.

  Exemple: Si ha comprat un objecte per un import de 3.200 €, se sumen 24 € als 10 € de despeses d’enviament.

  2 Per a enviaments de les Canàries a la Península, Ceuta o Melilla, demanar pressupost personalitzat (transport + impostos + DUA + IVA).

  3 Per a enviaments de la Península a les Canàries, demanar pressupost personalitzat (transport + impostos + DUA + IGIC).

 • Els lots, un cop adjudicats, es retiraran en un termini màxim de tres mesos. Transcorreguts aquests tres mesos, s'entendrà que el comprador autoritza expressament CaixaBank a tornar a subhastar els objectes i a ingressar l'import obtingut, una vegada deduïdes les despeses i comissions, a un compte del propietari del lot a CaixaBank.

 • Assegura't abans de fer una oferta que la joia pretesa és del teu interès, perquè una vegada adjudicat el lot no s'admeten reclamacions pel caràcter de la subhasta ni dels objectes que la componen. Consulta les condicions de la subhasta.

  Els lots se subhasten en l'estat i en les condicions en què es trobin. No s'admetrà cap reclamació per desperfectes, trencaments, restauracions, mal funcionament dels rellotges, gravats, etc., encara que no s'indiqui. Els pesos, qualitats i mesures són aproximats. Les dades es publiquen per donar tota la informació possible. CaixaBank respon només del valor intrínsec de les joies. Les marques i firmes que s'indiquin en el catàleg es refereixen només a la transcripció que consta en les peces i no acrediten la seva autenticitat. Per motius litogràfics, els colors de les fotografies poden diferir lleugerament de la realitat. Es recomana examinar acuradament els lots durant l'exposició prèvia a l'adjudicació de la subhasta.

 • Pot fer clic en cada lot per veure en quina oficina es troba i contactar directament amb l'oficina corresponent del Mont de Pietat per formular preguntes o per demanar examinar personalment la joia interessada.

 • Els enviaments de lots ubicats a les Canàries comporten despeses addicionals derivades d’impostos i despeses de gestió duanera. Per a més informació s'ha de demanar pressupost personalitzat.