• Funcionament de les subhastes de joies

  Funcionament de les subhastes

Procediment de subhasta

Descobreix com intervenir en les subhastes del Mont de Pietat i informa't de qualsevol aspecte relacionat amb els nostres lots.

CONDICIONS:
PRIMERA

El Mont de Pietat de CaixaBank organitza les subhastes a compte dels prestataris i actua, per tant, com a intermediària entre els prestataris o venedors i els compradors.

SEGONA

La subhasta tindrà com a objectiu l'obtenció del millor preu de subhasta per al prestatari, amb la màxima difusió i total transparència de tot el procés. Un fedatari públic garantirà la integritat del procediment electrònic i tindrà plenes facultats per decidir sobre qualsevol problema que pogués sorgir en l'adjudicació dels lots. Es garanteix que ningú tindrà accés a les ofertes rebudes, fins al mateix moment de l'adjudicació dels lots.

TERCERA

El fedatari públic estarà assistit per un directiu i per un empleat del Mont de Pietat.

QUARTA

Els lots s'adjudicaran al millor postor. S'aplicarà un 4% sobre l'oferta immediata a la guanyadora per establir el preu d'adjudicació. Es deixarà d'aplicar el 4% si la suma supera a l'oferta guanyadora. S'adjudicaran els lots pel preu de sortida si només hi ha una oferta.

 • Preu de sortida
  80€
 • Álex
  93€
 • Víctor
  100€
 • Víctor
  96,72€
  93€ + 4%
Coneix els exemples d'adjudicació
CINQUENA

En cas d'ofertes del mateix import, es considerarà guanyadora la que s'hagués fet en primer lloc.

SISENA

Els preus de subhasta són nets i no estan subjectes a IVA. Correran a compte del venedor i del comprador els impostos que poguessin ser-ne exigibles. El comprador també haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament en què es pogués incórrer en aquells casos en què es presenti a recollir el lot adjudicat en una oficina diferent del Mont de Pietat concret on es trobi aquest lot.

L'enviament de lots ubicats a les Canàries comporta despeses addicionals derivades d'impostos i despeses de gestió duanera.

SETENA

Els lots se subhasten en l'estat i en les condicions en què es trobin. No s'admetrà cap reclamació per desperfectes, trencaments, restauracions, mal funcionament dels rellotges, gravats, etc., encara que no s'indiqui. Els pesos, qualitats i mesures són aproximats. Les dades es publiquen per donar tota la informació possible. 'CaixaBank' respon només del valor intrínsec de les joies. Les marques i firmes que s'indiquin en el catàleg es refereixen només a la transcripció que consta en les peces i no acrediten la seva autenticitat. Per motius litogràfics, els colors de les fotografies poden ser lleugerament divergents de la realitat. Es recomana examinar acuradament els lots durant l'exposició, els quals seran facilitats per al seu examen, en un màxim de tres per cada sol·licitud.

VUITENA

Una vegada adjudicats els lots no s'admetran reclamacions, ni tan sols de pesos o qualitats, ni per discrepàncies, deficiències o errors entre el lot i la seva descripció en el catàleg.

NOVENA

Per adjudicar-se un lot és necessari que a les 08:00 hores del dia de l'adjudicació es disposi de fons suficients al compte de càrrec, si aquest és de 'CaixaBank', o suficient disponibilitat de crèdit per a les ofertes efectuades amb targeta de crèdit, tant si és de 'CaixaBank' com d'altres entitats que accepti ServiCaixa. Els càrrecs són al comptat i automàtics.

DESENA

Els lots, una vegada adjudicats, es retiraran en un termini màxim de tres mesos. Transcorreguts aquests, s'entendrà que el comprador autoritza expressament a 'CaixaBank' a tornar a subhastar els objectes i per ingressar l'import obtingut, una vegada deduïdes les despeses i comissions, en un compte del comprador a 'CaixaBank' .

ONZENA

CaixaBank es reserva la facultat de retirar els lots que poguessin ser rescatats pels seus propietaris abans de la subhasta. Pot ocórrer que, fins i tot havent-se acceptat ofertes per un lot, finalment aquest es retiri i no s'adjudiqui a cap oferent..

DOTZENA

Acabat el procés de subhasta es podran oferir, pel preu de sortida i al primer postor, els lots sense adjudicar. En aquest cas, queden excloses com a modalitat de pagament targetes no emeses per CaixaBank.

TRETZENA

La participació en la subhasta pressuposa l'acceptació de les condicions anteriors. Qualsevol cas de litigi serà sotmès als Tribunals de la ciutat de Barcelona. Als consellers i empleats de 'CaixaBank' no se'ls és permès de participar en les subhastes del Mont de Pietat.

Mont de Pietat: Rivadeneyra, 6 - 08002 Barcelona (Metre Pl. Catalunya).

Si tens qualsevol dubte o consulta, deixa'ns un correu electrònic a info.montedepiedad@caixabank.com

Contacta amb nosaltres de dilluns a divendres de 8:15 h a 14 h.

D' octubre a abril, dijous de 16:15 a 18:45 h.

BARCELONA
93 406 39 60
MADRID
91 340 44 20
SEVILLA
95 442 14 11
TENERIFE
922 245 706
Tens preguntes?

Ajuda per temes

 • Préstecs
 • Subhasta
 • Dates d'interès