• Procediment de subhasta

    Quin és el termini per retirar un lot?

Quin és el termini per retirar un lot?

Els lots, un cop adjudicats, es retiraran en un termini màxim de tres mesos. Transcorreguts aquests tres mesos, s'entendrà que el comprador autoritza expressament CaixaBank a tornar a subhastar els objectes i a ingressar l'import obtingut, una vegada deduïdes les despeses i comissions, a un compte del propietari del lot a CaixaBank.

Contacta amb nosaltres de dilluns a divendres de 8:15 h a 14 h.

D' octubre a abril, dijous de 16:15 a 18:45 h.

BARCELONA
93 406 39 60
MADRID
91 340 44 20
SEVILLA
95 442 14 11
TENERIFE
922 245 706
Tens preguntes?

Ajuda per temes

  • Préstecs
  • Subhasta
  • Dates d'interès