• Préstec sobre joies

    En cas de no poder tornar el préstec què ocorre?

En cas de no poder tornar el préstec, què ocorre?

En cas que el préstec quedi impagat, les joies dipositades en garantia s'aniran preparant per a finalment portar-les a subhasta. A la subhasta s'obtindrà per norma general una quantitat superior a la del préstec. Aquest import, una vegada deduïdes les despeses de subhasta, s'aplicarà al pagament del deute pendent i el se t'abonarà en metàl·lic o en un compte corrent de CaixaBank.

Contacta amb nosaltres de dilluns a divendres de 8:15 h a 14 h.

D' octubre a abril, dijous de 16:15 a 18:45 h.

BARCELONA
93 406 39 60
MADRID
91 340 44 20
SEVILLA
95 442 14 11
TENERIFE
922 245 706
Tens preguntes?

Ajuda per temes

  • Préstecs
  • Subhasta
  • Dates d'interès