• Procediment de subhasta

    Per quin import es fa l'adjudicació?

Per quin import es fa l'adjudicació?

L'adjudicació es fa a l'oferta més alta, però no per l'import ofert, sinó per l'import que resulta d'afegir un 4% a la segona millor oferta (exemple 1), sempre que aquesta quantitat no superi l'oferta guanyadora, en aquest cas se'n respecta l'import (exemple 2). Si no hi ha una altra oferta, s'adjudica pel preu de sortida (exemple 3).

EXEMPLES
1
2
3
Import de sortida
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
Oferta guanyadora
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
Oferta següent
1.390,00 €
1.450,00 €
No hi ha altres licitacions
S'adjudica per
1.445,60 €
1.500,00 €
1.000,00 €

Perquè una oferta es consideri guanyadora ha de ser la d'import superior, i a més, és imprescindible que en el moment de l'adjudicació es faci el càrrec al compte efectivament o en el crèdit disponible si has licitat amb una targeta de crèdit.

Contacta amb nosaltres de dilluns a divendres de 8:15 h a 14 h.

D' octubre a abril, dijous de 16:15 a 18:45 h.

BARCELONA
93 406 39 60
MADRID
91 340 44 20
SEVILLA
95 442 14 11
TENERIFE
922 245 706
Tens preguntes?

Ajuda per temes

  • Préstecs
  • Subhasta
  • Dates d'interès