• Procediment de subhasta

    Com fer una licitació?

Com fer una licitació?

Les ofertes es poden fer per Internet o utilitzant els nostres caixers automàtics.

Les ofertes són secretes. Ningú no en pot conèixer els imports o quantes persones estan licitant per un mateix lot.

Per fer una licitació sobre un lot, pots fer-ho directament si coneixes el número del lot, o bé consultar prèviament la llista de lots disponibles. El sistema permet filtrar els lots per diferents característiques. En cas de voler veure tots els lots, s’haurà de no fer cap selecció i prémer ‘Mostrar’.

Licitació per un import igual o superior al preu de sortida. Aquest import és el màxim que consideres que es pot pagar perquè se t’adjudiqui el lot. A continuació, confirma l’oferta.

Introduir (si no ho has fet prèviament) les dades de la targeta de dèbit o de crèdit de CaixaBank amb què penses participar a la subhasta.

Recorda que si la teva intenció és utilitzar una llibreta d’estalvi CaixaBank o una targeta emesa per un altre Entitat Financera, hauràs de fer-ho mitjançant algun dels nostres caixers automàtics. Veure condicions de seguretat.

Perquè un lot et sigui adjudicat, és imprescindible que en el moment de l’adjudicació es faci el càrrec al teu compte efectivament o al teu crèdit disponible si has licitat amb una targeta de crèdit. Consulta a la teva oficina de CaixaBank o de la teva entitat financera si la teva targeta admet aquest tipus d’operativa i si està preparada per utilitzar-la fins als imports que t’interessen.

Contacta amb nosaltres de dilluns a divendres de 8:15 h a 14 h.

D' octubre a abril, dijous de 16:15 a 18:45 h.

BARCELONA
93 406 39 60
MADRID
91 340 44 20
SEVILLA
95 442 14 11
TENERIFE
922 245 706
Tens preguntes?

Ajuda per temes

  • Préstecs
  • Subhasta
  • Dates d'interès